Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету

МПМПК

Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) – це державна постійно діюча установа методичного спрямування, що діє в системи освіти. Соціальна місія її функціонування полягає у фаховій психолого-педагогічній підтримці батьків (осіб, які їх замінюють), які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі - з інвалідністю, та дітей з ознаками ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та навчання. За сучасною термінологією це діти з особливими освітніми потребами. У навчально-виховному процесі такі діти потребують обов’язкового врахування індивідуальних особливостей їхнього розвитку, зумовлених станом психічного здоров’я, і створення в освітньому процесі сприятливих умов для максимально повної реалізації їх потенціалу когнітивного розвитку.

За результатами психолого-педагогічного вивчення батькам надається документ, який має назву «Витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації» з відповідним висновком та рекомендаціями. Названий документ відповідно до нормативно-правових актів, що діють у сфері освіти, є підставою для надання дитині визначених освітніх послуг.

Перелік документів, необхідних для психолого-педагогічного вивчення дитини

У психолого-медико-педагогічній консультації батьки мають пред’явити такі документи, як:

1.Паспорт батьків, свідоцтво про народження дитини.

2.Історія розвитку дитини (форма 112/о затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.1999 № 302).

3.Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (форма затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання» від 08.10.2007 № 623) (якщо дитина з інвалідністю).

Також батьки мають надати такі документи, як:

  • картка стану здоров’я і розвитку дитини;
  •  зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається);
  •  малюнки;
  • письмова згода батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих у процесі психолого-педагогічного вивчення.